چرا فرشهایم را باید بشویم

برخی فکر میکنند که نباید فرشهایشان را بشویند و صرفا تمیز کردن آن با شامپو فرش کافی است و آنرا ضد عفونی میکند!

در صورتی که هیچ چیزی نمیتواند جایگزین سنت قدیمی شستشوی فرش شود. مطمئن باشید به کار بردن مواد شیمیایی همچون شامپو فرش و ... (بدون آبکشی) میتواند به شما و فرزندتان آسیب بزند. مواد شیمیایی که همه آنها در دراز مدت تاثیرات بد خود را به انسان نشان داده اند.